RAZRED VSEBINA KRAJ TERMIN
3. Plavalna šola Osilnica

21. 3.–25. 3. 2022

28. 3.–1. 4. 2022

5. Letna šola v naravi Debeli Rtič 8. 11.–12. 11. 2021
6. Zimska šola v naravi Hotel Alpina Kranjska Gora 24. 1.–28. 1. 2022
7. Zimska šola v naravi

Hotel Rozka,

Krvavec

17. 1.–21. 1. 2022
9. Družboslovna šola v naravi Bohinj 19. 4.–22. 4. 2022