Izbirni predmeti v šolskem letu 2019/2020

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET IZVAJALEC
elektronika z robotiko (EZR) Gorazd Šantej
glasbena dela (GLD) Polona Kukovica
izbrani šport – nogomet, 1.sk. (IŠ1) Stanko Zavec
izbrani šport – nogomet, 2. sk. (IŠ2) Stanko Zavec
izbrani šport – odbojka (IŠP) Aleksandra Akrap
likovno snovanje 1 (LS1) Jožefa Antolič
nemščina 1 (NI1) Branka Potočnik
nemščina 2  (NI2) Branka Potočnik
nemščina 3 (NI3) Branka Potočnik
obdelava gradiv – les, 1.sk. (OGL1) Kristina Plavec
obdelava gradiv – les, 2.sk. (OGL2) Kristina Plavec
ples (PLE1) Anita Šuc
ples (PLE2) Anita Šuc
poskusi v kemiji (POK) Mirjam Ortar
računalniška omrežja (ROM) Edina Gerzić
Sonce, Luna in Zemlja (SLZ) Martina Brence
starinski in družabni plesi (SDP1) Anita Šuc
starinski in družabni plesi (SDP2) Anita Šuc
španščina 1 (ŠI1) Irena Dobernik
španščina 2 (ŠI2) Irena Dobernik
šport za sprostitev (ŠSP1) Aleksandra Akrap
šport za sprostitev (ŠSP2) Dušan Weber
šport za sprostitev (ŠSP3) Stanko Zavec
šport za zdravje (ŠZZ1) Anita Šuc
šport za zdravje (ŠZZ2) Dušan Weber
urejanje besedil (UBE) Barbara Flajnik
verstva in etika (VE1) Barbara Lemež