Dragi učenci in starši!Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Ravno zato si devetošolci za to odločitev vzemite dovolj časa in zbirajte čim več informacij, ki vas bodo pripeljale do za vas najboljše odločitve. Vaša izbira in trud, ki ga boste vložili v šolanje, bosta močno vplivala na vaše nadaljnje življenje. Odrasli na svojih delovnih mestih preživljamo velik del vsakdana, zato je pomembno, da nas delo, ki ga opravljamo, veseli.Veliko koristnih informacij in gradiv boste lahko dobili pri svetovalni delavki Damjani Jazbinšek (e-mail: damjana.jazbinsek1@osig.si; tel: 01/2802-355) in na spletnih straneh, pa tudi preko pogovorov s starši, prijatelji, sorodniki, razredniki, sošolci … Zato bodite radovedni, raziskujte in veliko sprašujte.

Učencem in učenkam bodo v pomoč tudi tekoče informacije, ki jih lahko redno spremljate na oglasni deski za poklicno orientacijo v naši šoli.

Učencem in staršem pri odločanju, izbiri in vpisu v srednje šole radi nudimo pomoč, v kolikor pa bi želeli poleg svetovanja na šoli še drugo mnenje, je za naše področje s strani Zavoda za zaposlovanje pristojna svetovalka ga. Aleksandra Igličar (e-mail: aleksandra.iglicar@ess.gov.si; tel.: 01/2424-28u). Možnost individualnega kariernega svetovanja pa vam v okviru Kariernega centra za mlade – Karierni plac nudita še Sabina Zupan (e-mail: sabina.zupan@cene-stupar.si; GSM: 030 722 066) in Andreja Glavač (e-mail: andreja.glavac@cene-stupar.si; GSM: 030 722 088). Starši pokličite in se dogovorite za termin.

(posodobljeno 22. 3. 2022)

Veliko koristnih informacij dobite na spodnjih povezavah:

1. Informacije o poklicih, srednjih šolah…

Na teh spletnih straneh boste verjetno dobili skoraj vse informacije: MIZŠhttp://www.mojaizbira.sihttp://www.dijaski.net/,https://www.mestomladih.si/

Na enem mestu ponujajo preprost in učinkovit dostop do informacij, ki bodo v pomoč učencem pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti.

2. Srednje šole v Sloveniji

Na tej strani boste našli kontaktne podatke vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalne programe, ki jih le-te izvajajo. Tu so tudi povezave na spletne strani srednjih šol, kjer boste izvedeli marsikaj o šoli.

http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznam-srednjih-sol.html#R7

https://slovenskesrednjesole.si

Prelistajte Srednješolski vpisnik (2022), saj boste v njem našli številne informacije v povezavi z vpisom v SŠ (različni izobraževalni programi; seznam vseh SŠ po regijah; seznam deficitarnih poklicev, kako do štipendije …).

3. Vsi pomembni datumi povezani z vpisom v srednje šole

POMEMBNI DATUMI V POVEZAVI Z VPISOM V SREDNJE ŠOLE 21-22 (objavljeno, 12. 11. 2021)

V primeru, da potrebujete dodatne informacije, sem vam na voljo na tel. 01-2802-355 in/ali na e-naslovu: damjana.jazbinsek1@osig.si.

4. Štipendiranje (objava 21. 1. 2022)

  • Državna štipendija

https://www.gov.si/teme/drzavna-stipendija/

  • Zoisova štipendija

https://www.srips-rs.si/stipendije/zois

  • Kadrovske štipendije

https://www.srips-rs.si/stipendije/kadrovske-stipendije

  • Štipendije za deficitarne poklice

https://www.srips-rs.si/stipendije/deficitarne

Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022 (objavljeno, 9. 2. 2022)

5. Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole

NOVA MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA V PROGRAME SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA, SREDNJEGA STROKOVNEGA IN TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA TER GIMNAZIJ ZA ŠOL. L. 2021/2022 (objava 14. 4. 2021)

OMEJITVE V PRETEKLIH LETIH nov21(objava 12. 11. 2021)

6. Mesto mladih – informacije za osnovnošolce

https://www.mestomladih.si/dijaski-os/

7. Vsa srednješolska dokumentacija – razpis za vpis v srednjo šolo, prijava za vpis

VPIS V SREDNJEŠOLSKE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME – OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV V POSAMEZNE PROGRAME SREDNJIH ŠOL (objava 15. 4. 2021)

Objava, 11. 4. 2022:

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje in šport so objavili številčno stanje prijav v posamezne programe srednješolskega izobraževanja.

S klikom na spodnjo povezavo lahko tudi sami spremljate dnevno stanje prijav in vpisa v različne vrste programov ter stanje prostih mest: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ (rubrika oz. poglavje Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v srednje šole).

Po seštevku točk obveznih predmetov 7. in 8. razreda boste za vašega otroka na srednji šoli lahko preverili, kako bi se po teh prvih podatkih uspel uvrstiti.

Če ocenite, da na šolo na kateri ima prijavo ne bo sprejet, imate možnost prenosa prijave. Do 25. aprila je čas za prenos prijave na drug program ali na drugo šolo, če se skupaj z vašim otrokom odločite o tem.

Letos bo prenos prijav potekal elektronsko. V priponkah vam posredujemo:

  1. Postopek prenosa prijavnice za vpis – MIZŠ..
  2. Obrazec za prenos prijavnice.
  3. Seznam vseh srednjih šol z elektronskimi naslovi ŠSD, katerim boste v primeru prenosa poslali skeniran obrazec za prenos prijavnice.

Časa za premislek je dovolj, po nasvet pa se lahko obrnete tudi na šolsko svetovalno službo.

Vpis v srednjo šolo (oddati prijavo (priloga) v svetovalno službo).POSEBNI POGOJI ZA VPIS V SŠ (objava 18. 2. 2022)

 

Povezava na stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove (objava 21. 1. 2022)

Devetošolci, devetošolke,

sporočam vam, da je izšel Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove.

V Prilogi št. 1 imate podan seznam srednjih šol v OSREDNJESLOVENSKI REGIJI, zraven so tudi informacije o vrsti programov, ki jih razpisuje posamezna srednja šola, o nazivu poklicne/strokovne izobrazbe, času trajanja izobraževanja in št. razpisanih mest. Bodite pozorni! Vsi programi so razpisani pogojno, kar pomeni, če bo št. prijav bistveno manjše od št. razpisanih mest, šola NE bo izvajala programa.

V Prilogi št. 2 je celoten Razpis za vpis v srednje šole, kjer so med drugim predstavljene tudi vrste srednješolskih izobraževalnih programov, splošni in posebni pogoji za vpis, postopki prijave in vpisa, merila za izbiro v primeru omejitve vpisa in druge pomembne informacije.

Če imate kakšno vprašanje, ali ste pa še vedno v dilemi, kam bi se vpisali, pišite svetovalni delavki Damjana Jazbinšek na e-mail: damjana.jazbinsek1@osig.sikjer se boste dogovorili za individualni pogovor.

Pogumno stopajte na nove poti,

šolska svetovalna služba

8. Shema sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2017/programi/media/Shema_VI_SLO.pdf

9. e-Svetovanje

Prvi e-svetovalec za poklicno usmerjanje. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje:
https://esvetovanje.ess.gov.si/

10. Tabela za izračun točk, potrebnih za vpis v srednje šole, ki bodo omejile vpis

Prenesi tabelo

11. Bi radi izvedeli, kateri poklici so za vas najprimernejši? In kateri so novi poklici, ki jih morda še ne poznate?

To lahko preverite s pomočjo računalniškega programa Kam in kako.

12. Študijski programi na katere se je možno vpisati s POKLICNO MATURO in predmetom iz splošne mature

13. Študijski programi na katere se je se je možno vpisati SAMO s SPLOŠNO MATURO