Predviden datum: 7. 4. 2018

Tema odprtega dne: Spodbujanje bralne pismenosti

Koordinatorica: Nataša Skočir

Cilji:

  • predstavitev spodbujanja bralne pismenosti staršem
  • zbiranje prostovoljnih prispevkov za šolski sklad

Načrt dela:

  • seznanjanje učiteljev z načini spodbujanja bralne pismenosti na delovnih sestankih
  • oblikovanje okvirnih načrtov za način spodbujanja bralne pismenosti po aktivih
  • spodbujanje bralne pismenosti pri pouku
  • izbira dejavnosti za odprti dan
  • razporeditev dejavnosti za odprti dan
  • izvedba dejavnosti na odprtem dnevu