sredo, 23. 9.2020 bomo v okviru športnega dne izvedli praktično vožnjo s kolesom za pridobitev kolesarskega izpita. Ob pomoči redarske službe bomo poskrbeli za varnost vseh učencev, tudi tistih, ki na teoretičnem delu niso bili uspešni ali niso pristopili. Učenci, ki bodo pokazali zrelost pri vključevanju v promet in znanje ter imajo opravljen teoretični izpit, bodo izpit opravili. Vaje bodo nadaljevali z mentoricama po želji. Vsi, ki ne bodo uspešni, bodo nadaljevali s praktičnimi vajami. Vaje bodo potekale po pouku. Vsa navodila in delitev v skupine po pet učencev bodo učenci dobili v šoli.

V prihodnjem tednu začenja z vajami 6.a in 6.d razred. Učenci morajo obvezno imeti svojo kolesarsko čelado in tehnično brezhibno, primerno kolo. Izjemoma si lahko učenec vozač kolo za vajo izposodi v šoli. Učenci, ki nimajo opravljenega teoretičnega dela, ga bodo ponovno opravljali v začetku oktobra.

Mentorici Vida Hrovat in Anja Lovšin