Spoštovani starši!

Kot ste bili že seznanjeni, se 26. 1. 2021 učenci prve triade vračajo v šolske klopi.

Na dan vrnitve v šolo naj otrok s seboj prinese torbo z vsemi šolskimi potrebščinami (zvezki, učbeniki, urejeno puščico, učnimi listi, škarjami, lepilom…). Učenci si potrebščin med sabo ne bodo smeli posojati. Prinašanje igrač v šolo ni dovoljeno.

Posredujemo vam ukrepe, ki se bodo izvajali na PŠ Iška vas. Vljudno prosimo, da se o njih pogovorite tudi s svojim otrokom.

 • Ob prihodu otroka oddajte pred ograjo in pomahajte učiteljici. Otroci v šolo vstopijo sami.  Starši v šolo ne smete vstopati – hvala za razumevanje.
 • Učenci ob vstopu v šolo nosijo masko (ki je obvezna), prav tako bodo masko nosili v skupnih prostorih (hodnik, straniščni prosori), v razredu pa maske ne bodo potrebovali.
 • Ob vstopu se učenci preobujejo, preoblečejo in takoj odidejo v svoj razred.
 • V šolo smejo vstopati le ZDRAVI učenci (brez povišane temperature, zamašenega nosu/nahoda, otroci, ki ne kašljajo in kihajo, nimajo driske, občutka slabosti …). Prosimo, da to dosledno upoštevate, saj bomo le tako lahko zagotovili varen pouk v šoli.
 • Pouk in različne dejavnosti programa se bodo izvajale znotraj iste skupine – istega razreda v istem prostoru. Razredi se med seboj ne bodo mešali.
 • Otroci naj s seboj prinesejo topla oblačila, saj bomo veliko zračili. Prav tako naj imajo primerna oblačila in obutev za gibanje na svežem zraku.
 • Odhod domov: ko pridete po svojega otroka, vas prosimo, da ostanete na zunanjem delu ograje. Učitelj bo pospremil/poslal otroka v garderobo. Podaljšano bivanje je organizirano do 16.30. Zaradi čim manjše možnosti prenosa okužb vas naprošamo, da otrok odide domov čimprej, ko je to mogoče.

Prosimo vas, da se z otrokom doma ponovno pogovorite naslednje:

 • v šolo prinesi le šolske potrebščine, igrače pusti doma;
 • od staršev se poslovi na zunanji strani ograje;
 • pred vstopom v šolo si nadeni masko;
 • pri vstopu v šolo upoštevaj talne oznake;
 • na hodniku se čim hitreje preobleci in preobuj ter odidi svojo v učilnico, kjer lahko snameš masko;
 • stik z učiteljico bo na razdalji 1.5 m;
 • stik s sošolci naj bo na razdalji 1.5 m;
 • šolskih potrebščin ne posojaj in si jih ne izposojaj;
 • preden z dovoljenjem učiteljice zapustiš učilnico, si nadeni masko in se brez zadrževanja na hodniku ali v straniščnih prostorih čim prej vrni v učilnico;
 • roke si temeljito umij z milom po uporabi stranišča in v učilnici po navodilu učiteljice.

Učiteljice se bomo potrudile, da bo otrokom v šoli lepo tudi ob upoštevanju priporočil NIJZ.

Lepo vas pozdravljamo učitelji PŠ Iška vas!