OBVESTILO o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ, maj 2021

Učenke in učenci 6. in 9. razreda!

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za vse učenke in učence 6. in 9. razreda, vrednotenje preizkusov pa poteka elektronsko. NPZ v 6. in 9. razredu se izvaja v enem roku.

Učenec/učenka opravlja NPZ iz vseh treh predmetov, in sicer:

Dan Razred
6. razred 9. razred
torek, 4. maj 2021 slovenščina slovenščina
četrtek, 6. maj 2021 matematika matematika
ponedeljek, 10. 5. 2021 tuji jezik – angleščina zgodovina

 

Dovoljeno gradivo in pripomočki:

Slovenščina, angleščina: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

Matematika: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirko, šilček, ravnilo, geotrikotnik in šestilo.

Raba žepnega računala ni dovoljena. Navodila in nasveti za reševanje, izbor geometrijskih obrazcev (formul), kvadratov nekaterih števil, nekaterih približkov stalnic (konstant) in matematičnih znakov so sestavni del preizkusa znanja.

Zgodovina: Učenec prinese modro/črno nalivno pero ali moder/črn kemični svinčnik.

Preizkusu je priložena štiristranska barvna priloga.

Učenci ne smejo uporabljati pisal piši-briši. Učenci med pisanjem NPZ ne smejo imeti pri sebi mobitelov in ročnih ur.

 

Učenci 6. in 9. razreda se na dan preizkusa zberete v matičnih učilnicah (razpored učilnic je objavljen na spletni strani pri urniku) do 7.30. Učenci ne smete vstopiti v učilnico po 7.45. Ob 7.45 začnete z reševanjem. Čas reševanja je 60 minut.

 

V torek, 4. 5. 2021 po NPZ- ju:

6. r. – pouk po urniku

9. r. – 2. ura pouk po urniku; ND Poskusi v kemiji – 3 ure (3., 4., 5. ura)

V četrtek, 6. 5. 2021 po NPZ- ju:

6. r. – pouk po urniku

9. r. – pouk po urniku

V ponedeljek, 10. 5. 2021 po NPZ- ju:

6. r. – 2. ura pouk po urniku; ND Travnik – 3 ure (3., 4., 5. ura)

9. r. – pouk po urniku

 

Želimo vam veliko uspeha.

Koordinatorica NPZ: Barbara Flajnik

Ig, 2. 5. 2021