Spoštovani starši.

Kot ste bili nekateri že obveščeni, se bo v posameznih oddelkih na naši šoli odvijalo dnevno preventivno samotestiranje (od petka 21.1.2022, pa vse do 27.1.2021), razlog:  visokorizični kontakt z osebo okuženo SARS-CoV-2. Navodila od vodstva šole so bila staršem, posameznikom posredovana, drugim ne, saj se je dan, ko smo izvedeli, da obstaja sum na okužbo, po “sreči” tako razpletel. Pa vendar Vas vljudno prosimo, če si natačno preberete navodila, ki so objavljena med obvestili na spletni strani šole Ig (Spremembe odloka o izjemah,.…) in se pri tem seznanite, kaj nas v zgoraj omenjenem primeru v prihodnosti čaka. V mislih imam dnevno testiranje. Otroci so izredno skrbni glede prinašanja testov, za kar se Vam iskreno zahvaljujemo.  Večina učencev ima teste v šoli,  drugi jih redno prinašajo. V času dnevnega testiranja, bi bilo dobro imeti pripravljene zaloge. Da se bomo dnevno testirali tudi drugi, je samo še vprašanje časa, saj se stikom ne bomo mogli vedno “po sreči” izogniti. Ob vsem tem,  Vas vljudno prosim, v kolikor je v vaših zmožnostih, da prihajate po otroka prej, v kolikor ni tisti dan obšolskih dejavnosti, saj smo z naslednjim tednom tudi “kadrovsko” podhranjeni. Za Vaše razumevanje in pomoč smo Vam iskreno hvaležni.

Naj izkoristim trenutek Vaše pozornosti in Vas obvestim, da se prvo ocenjevalno obdobje izteka, da v mesecu februarju ni popoldanskih govorilih ur, so pa v pripravljenosti vabila na 2. roditeljski sestanek, ki ga bomo izvedli na “daljavo”.

Lepo Vas pozdravljam vodja PŠ Golo Petra Berlisk