RAZRED KRAJ TERMIN
6. Dolenjska oktober 2022
7. Štajerska maj 2022
8. Prekmurje maj 2022
9. Posočje maj 2022

ZAKLJUČNI IZLET

Zaključni izlet za učenke in učence 9. razredov se organizira po sklepu učiteljskega zbora OŠ Ig. Odločitev je sprejeta do konca aprila, izlet je enodnevni v okviru Slovenije s skupnim programom za vse oddelke 9. razreda.