Šolsko leto 2021/22

Koledar dejavnosti in preizkusov na PS je “živ” dokument, ki se vsakodnevno dopolnjuje in posodablja, zato ga redno spremljajte in pregledujte.

 

september 2021 januar 2022 
oktober 2021  februar 2022 
november 2021 marec 2022 
december 2021  april 2022 
  maj 2022 
  junij 2022