PREDMETNA STOPNJA (6., 7., 8. in 9. r.)

 

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

0.

(7.30–8.15)

FIZ/MAT 9 (A10)

DOP

Martina Brence

SLJ 6, 7 (B19)

DOP –S.T./DOD-L.T.

Slavica Čergič

MAT 9 (A17)

DOP – S.T.

Andreja Župec

TJA 7 (A13)

DOP

Karmen Zorko

FIZ/MAT 8 (A10)

DOP – L.T.

Martina Brence

SLJ 8 (A2)

DOD

Barbara Simčič

MAT 7 (A1)

DOP – L.T.

Kristina Plavec

TJA 8 (A2)

DOP – L.T.

Nataša Skočir

TJA 7 (A14)

DOP – S.T.

Aleš Bućan

TJA 8 (A2)

DOP – S.T.

Nataša Skočir

 

GEO/DKE 7, 8 (A3)

DOP – L.T.

Boris Hozjan

FIZ 8 (A9)

DOP – S.T.

Gorazd Šantej

GEO/NEM 6-9(A8)

DOP/DOD – L.T.

Branka Potočnik

TJA 9 (A14)

DOP – L.T.

Aleš Bućan

 

SLJ 9 (A6)

DOP/DOD –L.T.

Meta Perme

 

SLJ 9 (A6)

DOP/DOD – S.T.

Meta Perme

   

MAT 8 (A17)

DOP – L.T.

Andreja Župec

 

TJA 6 (E24)

DOP – L.T.

Andreja Perko

       

LUM 6-9 (A15)

DOP – S.T.

Jožefa Antolič

       

MAT 6 (A7)

DOP/DOD –S.T.

Edina Gerzić

6.

(12.55–13.40)

KEM 8 (A11)

DOD – L.T.

Ana Špruk

SLJ 8 (E24)

DOP/DOD-L.T.

Barbara Simčič

FIZ 9 (A9)

DOP – S.T.

Gorazd Šantej

BIO 8, 9 (A16)

DOP/DOD

Vilma Trošt S.

MAT 6 (A7)

DOP – L.T.

Diana Kuralt

 

7.

(13.55–14.40)

KEM 9 (A6)

DOD – S.T.

Ana Špruk

   

GEO/NEM 6-9(A8)

DOP/DOD – S.T.

Branka Potočnik

 

KEM 8, 9 (A10)

DOP – L.T.

Mirjam Ortar

       

 

RAZREDNA STOPNJA (1., 2., 3., 4. in 5. r.)

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

0.

(7.30–8.15)

5. c (E23)

DOD – L. T.

DOP – S. T.

Anita Petrovčič

4. b (E26)

DOD – S. T.

DOP – L. T.

Andreja Dodič

 

1. b (RS3)

DOP/DOD

Petra Strelec

 

4. c (E27)

DOD – S. T.

DOP – L. T.

Marija Lazarić

3. b (RS6)

DOP/DOD

Manuela Beljan

3. a (RS5)

DOP/DOD

Nataša Uršič

 

1. a (RS3)

DOP/DOD

Nevenka Pavlin

 

 5. d (E20)

DOD – L. T.

DOP – S. T.

Maja Križman

5.

(12.05-12.50)

2. b (E28)

DOP/DOD

Božena Števančec

2. a (E24)

DOP/DOD

Suzana Černjavič

 

     

6.

(12.55–13.40)

 

5. b (E22)

DOD – S. T.

DOP – L. T.

Marija H. Markovič

4. a (E25)

DOD – L. T.

DOP – S. T.

Vida Hrovat

   
   

5. a (E21)

DOD – S. T.

DOP – L. T.

Martina Meden

     

Oznake:

L. T. – lihi teden

S. T. – sodi teden

 

DOP – dopolnilni pouk; DOD – dodatni pouk