Interesne dejavnosti

Zap. št.

Ime ID

Mentor-ica

Razredi

Predviden prostor izvajanja

Predviden termin izvajanja

1.

Šolski radio in gledališče

Barbara Simčič

6., 7., 8., 9. r

 po dogovoru  ponedeljek, 5. ura

2.

Extra English

Nataša Skočir

7. r

po dogovoru

po dogovoru

3.

Help with English

Nataša Skočir

5. r

po dogovoru

torek, 6. ura

4.

Geografski krožek

Branka Potočnik

7., 8., 9. r

A 8

dejavnost je zaključena

5.

Mladi ižanski prostovoljci

Jolanda Španinger

Damjana Jazbinšek

6., 7., 8., 9. r

po dogovoru

po dogovoru

6.

Naravoslovno – tehnični krožek

Gorazd Šantej

6., 7., 8., 9. r

po dogovoru

po dogovoru

7.

Matematično – fizikalni krožek z astronomijo

Martina Brence

7., 8., 9. r

A 5

A 10

torek S.T., predura (0.)

sreda S.T., predura (0.)

8.

Naravoslovne učilnice

Martina Brence

6., 7., 8., 9. r

A 10

po dogovoru

9.

Taborniki

Božena Števančec

Tinkara Mazej

3., 4., 5., 6., 7., 8. r

po dogovoru

po dogovoru

10.

Dvoranski nogomet

Darjan Podobnikar

učenci  3. r

učenci 4. r

učenci 5. r

učenci 6., 7. r

učenke od 3. do 9. r

ŠD

torek, 14.15-15.00

tor., čet., 15.00-15.45

četrtek, 14.15-15.00

do 12. 3. 2019

tor., čet., 15.45-16.30

11.

Zlata kuhalnica

Vilma Trošt Stenovec

7., 8. r

po dogovoru

po dogovoru

12.

Računalniški krožek

David Žnidaršič

3. r

računalnica

 torek, 13.55-14.40

13.

Naravoslovni krožek

Božena Števančec

1., 2., 3. r

po dogovoru

torek, 6. ura

14.

Kolesarski krožek – teoretični del izpita (uporaba DZ)

Marija H. Markovič

Martina Meden

Maja Križman

4. r

A 1

A 9

RS 6

ponedeljek, 6. ura

ponedeljek, 0. ura

ponedeljek, 6. ura

15.

Češčina za začetnike

Meta Perme

4., 5., 6. r

A 7

petek, predura (0.)

16.

Literarni krožek

Meta Perme

6., 7., 8., 9. r

A 7

pon. L. T. predura, čet. S.T. 6. ura

17.

Igralne urice - Golo

Petra Berlisk

1., 2., 3. r –  PŠ Golo

 GO 4

 sreda, 13.15-14.00

18.

Bralne urice

Katarina Stojko Topolovec

1., 2., 3. r – PŠ Golo

 GO4

 četrtek, 13.15-14.00

19.

Novinarski krožek

Slavica Čergič

6., 7., 8., 9. r

B 19

petek, predura (0.)

20.

Športni krožek - Tomišelj

Ana Kramar

1., 2., 3. r – PŠ Tomišelj

   sreda, 13.15-14.00

21.

Ples 2,3

Anita Šuc

2., 3. r

avla

torek, 6. ura

22.

Ples 4,5,6.

Anita Šuc

4., 5., 6. r

avla

torek, 7. ura

23.

Knjižnica - Tomišelj

Slavi Hiti

1., 2., 3. r – PŠ Tomišelj

 

 pon., 11.35-12.20 in    

           13.15-14.00

24.

Glasbeni krožek – Iška vas

Marjana Pšeničnik

1., 2., 3. r – PŠ Iška vas

IV2

pon., pet. 7.30-8.00

25.

Pravljično – dramski krožek

Nataša Uršič

1., 2., 3. r

 A 7

torek, 7. ura

26.

Matematični krožek

Kristina Plavec

6., 7. r

A 4

torek, predura (0.)

27.

Čarobne urice

Romina Križman

4., 5.  r

   ponedeljek, 7.30-8.15

28.

Naravoslovni krožek – Iška vas

Aleksandra Kunovar

1., 2., 3. r  – PŠ Iška vas

IV1

petek, 11.40-12.25

29.

Film

Jožefa Antolič

4., 5., 6., 7. r

A 15

četrtek 7., 8. ura

30.

Križanke, rebusi in uganke

Katarina Vinšek

4., 5. r

po dogovoru

ponedeljek, 14.00-14.45

31.

Šahovski krožek

Andreja Župec

Lara Janželj

od 1. do 9. r

A 7

torek, 18.00-19.30

32.

Baseball and softball

Rok Lesjak

od 1. do 9. r

ŠD

sreda, 14.15-15.00

33.

Mini rokomet

Luka Valant

1. r

2. r

3. r

 

4. r

5. r

 ŠD

pon. 14.15-15.00

sre., pet. 14.15-15.00

tor. 17.30-18.30, pet. 15.00-15.45

pon., sre. 15.00-15.45

tor. 16.30-17.30.; sre., pet. 15.45-17.00

34.

OPZ Ig

OPZ Golo

OPZ Tomišelj

MPZ

Glasbene urice

Polona Kukovica

2., 3., 4., 5. r

1., 2. , 3. r – Golo

1.-3. r – Tomišelj

6. – 9. r

1., 2. r

A 12

GO 4

 

 A 12

A 12

četrtek, 6. ura

petek, 13.15-14.00

torek, 7. ura

sre., 7. ura, čet. 7. ura

po dogovoru

35.

Plesni tečaj za devetošolce

Aleksandra Košir

9. r

avla

četrtek, 13.30-15.00

36.

English club

Karmen Zorko

6., 9. r.

A 13

četrtek, 6. ura

37.

Bober – računalniško razmišljanje

David Žnidaršič

4., 5. in 6. r.

   do novembra

38.

Matematične delavnice

Andreja Župec

8., 9. r

A 17

sre L.T., predura; pet. L.T. predura

39.

Naravoslovni krožek - Tomišelj

Aleksandra Kunovar

1., 2., 3. r – Tomišelj

 

petek, 13.15-14.00

40.

Pravljični krožek – Iška vas

Aleksandra Kunovar

1., 2., 3. r – Iška vas

IV 1

ponedeljek, 11.40-12.25

41.

Sprostitveni – ustvarjalni krožek

Mira Hrovat

4., 5. r

 A 15  četrtek, 6. ura

42.

Matematični krožek

Barbara Flajnik

9. r

po dogovoru

po dogovoru

43.

Ustvarjalni krožek

Petra Strelec

1., 2., 3. r

A 6

sreda, 14.00-14.45

44.

Pravljični krožek

Ana Kramar

1., 2., 3. r – Tomišelj

   četrtek, 13.15-14.00

45.

Od ideje do izdelka - Golo

Gregor Kunstelj

1., 2., 3. r – Golo

 GO 4

 ponedeljek, 13.15-14.00

46.

Brihtne glavce

Katja Koren

1., 2., 3. r – Golo

 GO 4

 torek, 13.15-14.00

47.

Razredna skupnost

Vilma Trošt Stenovec

7. b

A 16

torek L. T., predura (0.)

48. Ljubljanski maraton Jerica Zeljkovič    po dogovoru do novembra
49. Odbojka Aleksandra Akrap 5., 6., 7., 8. r ŠD dejavnost je zaključena
50. Bralno tekmovanje - nemščina Branka Potočnik 7., 8., 9. r A 8 dejavnost je zaključena

Vreme

Cannot get Ljubljana location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Spletne učilnice