Urniki 3. triada

ŠOLSKO LETO 2018/2019

7. a (Gorazd Šantej - nadomešča Polona Kukovica)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15  IP: PLE  RU, ST      IP: NI1
1. 8.20–9.05 SLJ  NAR TJA

MAT1/MAT4/SLJ2/TJA3

ŠPO

2. 9.10–9.55 NAR GEO SLJ MAT3/SLJ1/SLJ4/TJA2

MAT

  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10–10.25 odmor RO odmor odmor odmor
3. 10.25–11.10 GEO SLJ MAT

MAT2/SLJ3/TJA1/TJA4

LUM1/TIT2 ST

TIT1/LUM2 LT

4. 11.15-12.00 ZGO MAT ZGO

NAR

LUM1/TIT2 ST

TIT1/LUM2 LT

5. 12.05-12.50 GUM  TJA DKE ŠPO TJA
6. 12.55-13.40  IP: ŠI1  IP: NI1, OGL LT  IP: GLD, ŠI1, SPH LT   IP: LS1 LT, ŠSP ST
  13.40-13.55 odmor odmor odmor odmor odmor
7. 13.55-14.40
 
 IP: GKL, OGL LT  IP: SPH LT    IP: LS1 LT, ŠSP ST

7. b (Vilma Trošt Stenovec)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15   IP: PLE, NI2  RU, ST      IP: NI1
1. 8.20–9.05 TJA  GEO  NAR MAT1/MAT4/SLJ2/TJA3 SLJ
2. 9.10–9.55 MAT NAR ZGO  MAT3/SLJ1/SLJ4/TJA2 TJA
  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10–10.25 odmor RO odmor  odmor odmor
3. 10.25–11.10 GUM

LUM1, TIT2 ST

TIT1, LUM2 LT

TJA MAT2/SLJ3/TJA1/TJA4  GEO
4. 11.15-12.00 SLJ

LUM1, TIT2 ST

TIT1, LUM2 LT

DKE  ŠPO

 ZGO

5. 12.05-12.50 ŠPO  MAT MAT SLJ NAR
6. 12.55-13.40 IP: ŠI1 IP: NI1, OGL LT  IP: GLD, PLE, ŠI1, SPH LT  

IP: NI2, LS1 LT, ŠSP ST

  13.40-13.55 odmor odmor odmor odmor odmor
7. 13.55-14.40    IP: GKL, OGL LT  IP: SPH LT  

IP: LS1 LT, ŠSP ST 

7. c (Nataša Skočir)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15  IP: PLE, NI2  RU, ST      IP: NI1
1. 8.20–9.05  SLJ  ŠPO GEO MAT1/MAT4/SLJ2/TJA3  TJA
2. 9.10–9.55

LUM1, TIT2 ST

TIT1, LUM2 LT

 GUM SLJ MAT3/SLJ1/SLJ4/TJA2 GEO
  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10–10.25 odmor odmor RO odmor odmor
3. 10.25–11.10

LUM1, TIT2 ST

TIT1, LUM2 LT

DKE MAT MAT2/SLJ3/TJA1/TJA4 SLJ
4. 11.15-12.00  MAT  TJA

NAR

TJA

NAR

5. 12.05-12.50  ZGO  ZGO

ŠPO

NAR MAT
6. 12.55-13.40 IP: ŠI1 IP: NI1, OGL LT  IP: PLE, ŠI1, SPH LT  

 IP: NI2, ŠSP ST

  13.40-13.55 odmor odmor  odmor odmor odmor
7. 13.55-14.40    IP: GKL, OGL LT  IP: SPH LT  

  IP: ŠSP ST

8. a (Aleš Bućan)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15 IP: NI2

MAT2

IP: ŠZZ

MAT3 

IP: NI1
1. 8.20–9.05 MAT3/SLJ2  FIZ SLJ2/SLJ3

TIT1/TIT2

ZGO
2. 9.10–9.55  SLJ3/TJA2 GEO  MAT3/TJA2

KEM

ŠPO
  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10–10.25 odmor odmor RO odmor  odmor
3. 10.25–11.10  MAT2/TJA3  KEM ZGO BIO ST/ LUM LT  MAT3/TJA2
4. 11.15-12.00  BIO GUM FIZ GEO ST/ LUM LT SLJ2/SLJ3
5. 12.05-12.50 RU LT ŠPO MAT2/TJA3

DKE

MAT2/TJA3
6. 12.55-13.40    IP: NI1, TEV

 IP: OGU LT, PLE, POK ST

 SLJ2 LT/SLJ3 LT

IP: NI2, LS1 LT 

  13.40-13.55 odmor odmor odmor odmor odmor
7. 13.55-14.40    IP:GKL  IP: OGU LT, POK ST  

 IP: LS1 LT 

8. b (Barbara Lemež)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15 IP: NI2

MAT2

IP: ŠZZ 1. SK., 2. SK.

SLJ1 LT/RUST

IP: NI1, SDP
1. 8.20–9.05  SLJ2/TJA1 GUM SLJ2/TJA1 ŠPO

FIZ

2. 9.10–9.55  MAT1/TJA2

 ŠPO

MAT1/TJA2 DKE ZGO
  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10–10.25 odmor odmor RO odmor  odmor
3. 10.25–11.10 MAT2/SLJ1

FIZ

 GE0 ST/LUM LT KEM MAT1/TJA2
4. 11.15-12.00 ZGO KEM  BIO ST/ LUM LT TIT SLJ2/TJA1
5. 12.05-12.50  GEO  MAT1 MAT2/SLJ1 BIO  MAT2/SLJ1
6. 12.55-13.40 IP: ŠI1 IP: NI1, TEV

IP: GLD, ŠI1, POK ST, OGU LT

SLJ2

IP: NI2, LS1 LT

  13.40-13.55 odmor odmor odmor odmor odmor
7. 13.55-14.40      IP: POK ST, OGU LT  

 IP: LS1 LT

8. c (Martina Brence)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15 IP: NI2

 RU LT

IP: ŠZZ

MAT3/SLJ4

IP: NI1, SDP
1. 8.20–9.05  MAT3/TJA4  DKE MAT4/SLJ3 GUM

GEO

2. 9.10–9.55  MAT4/MAT3

 FIZ

MAT3/TJA4

TIT1, TIT2

ŠPO
  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10–10.25 odmor odmor odmor RO odmor
3. 10.25–11.10 SLJ4/TJA3

BIO

 GEO LT/ LUM ST ZGO MAT3/TJA4
4. 11.15-12.00 KEM ZGO BIO LT/ LUM ST KEM MAT4/SLJ3
5. 12.05-12.50    ŠPO SLJ4/TJA3

FIZ

 SLJ4/TJA3
6. 12.55-13.40 IP: ŠI1  IP: NI1, TEV

IP: GLD, ŠI1, POK ST, OGU LT

MAT4/SLJ3

IP: NI1

  13.40-13.55 odmor odmor odmor odmor odmor
7. 13.55-14.40    IP: GKL  IP: POK ST, OGU LT  

 

9. a (Karmen Zorko)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15 SLJ1/SLJ2/SLJ3  RU LT  IP: ni3  MAT2/MAT3/SLJ1  IP: IŠP 1. sk., NI1
1. 8.20–9.05 GEO  BIO MAT1/SLJ2/TJA3 ZGO  MAT2/MAT3/TJA1
2. 9.10–9.55  ZGO  MAT2/MAT3/TJA1 GEO BIO

SLJ1/SLJ3/TJA2

  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10–10.25 odmor odmor odmor RO odmor 
3. 10.25–11.10  ŠPO  SLJ1/SLJ3/TJA2 SLJ1/SLJ3/TJA2 ŠPO

KEM

4. 11.15-12.00 FIZ ST/LUM LT

MAT1/SLJ2/TJA3

MAT2/MAT3/TJA1 FIZ  MAT1/SLJ2/TJA3
5. 12.05-12.50 FIZ ST/LUM LT GUM  KEM  MAT1/SLJ2  
6. 12.55-13.40

SLJ3 LT

IP: ŠI1

 IP: IŠP-O 2. sk., NI1  IP: GLD, PLE, ŠI1, EZR ST  

  IP: IŠP-N L.T.

  13.40-13.55 odmor odmor odmor odmor odmor
7. 13.55-14.40  IP: NI3, ROM    IP: EZR ST  

 IP: IŠP-N L.T.

9. b (Mirjam Ortar)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15 MAT4/SLJ1/SLJ2  SLJ3 ST, RU LT IP: NI3  MAT2/SLJ1/SLJ5 IP: NI1, SDP, IŠP 1. sk.
1. 8.20–9.05 KEM ZGO MAT1/MAT4/SLJ2/SLJ5 BIO MAT2/SLJ4/TJA1/TJA5
2. 9.10–9.55  GUM MAT2/SLJ4/TJA1/TJA5 BIO  ŠPO MAT5/SLJ1/TJA2/TJA4
  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10–10.25 odmor odmor odmor odmor RO
3. 10.25–11.10 GEO MAT5/SLJ1/TJA2/TJA4 MAT5/SLJ1/TJA2/TJA4 FIZ ZGO
4. 11.15-12.00 FIZ LT, LUM ST  MAT1/MAT4/SLJ2/SLJ5 MAT2/SLJ4/TJA1/TJA5 GEO MAT1/MAT4/SLJ2/SLJ5
5. 12.05-12.50

FIZ LT, LUM ST

KEM   MAT1/SLJ2/SLJ4  ŠPO
6. 12.55-13.40

MAT5/SLJ4 ST

 IP: NI1, TEV  IP: GLD, PLE 2. sk., EZR ST IP/ŠI2

IP: IŠP-N L.T.

  13.40-13.55 odmor odmor odmor odmor odmor
7. 13.55-14.40 IP: NI3, ŠI2    IP: EZR ST    IP: IŠP-N L.T.

9. c (Barbara Simčič)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15

MAT4/SLJ3

IP: NI2

SLJ5 ST 

RU, LT

 IP: NI3

 MAT3/SLJ5

 IP: SDP
1. 8.20–9.05 ŠPO KEM  MAT4/SLJ5/TJA3  KEM MAT3/SLJ4/TJA5
2. 9.10–9.55  BIO MAT3/SLJ4/TJA5 ŠPO ZGO MAT5/SLJ3/TJA4
  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10–10.25 odmor odmor odmor odmor RO
3. 10.25–11.10 FIZ  MAT5/SLJ3/TJA4 MAT5/SLJ3/TJA4 BIO LT, LUM ST GEO
4. 11.15-12.00 GEO MAT4/SLJ5/TJA3 MAT3/SLJ4/TJA5 BIO LT, LUM ST  MAT4/SLJ5/TJA3
5. 12.05-12.50

ZGO

   FIZ SLJ4 GUM
6. 12.55-13.40

 MAT5/SLJ3/SLJ4

 IP: IŠP-O 2. sk.  IP: GLD IP: ŠI2

 IP: NI2, LS1 LT

IP: IŠP-N L.T.

  13.40-13.55 odmor odmor odmor odmor odmor
7. 13.55-14.40  IP: NI3, ROM, ŠI2      

 IP: LS1 LT

IP: IŠP-N L.T.

Legenda

  • 1,2,3,4 - učne skupine
  • ST - sodi teden
  • LT - lihi teden
  • IP - izbirni predmet

 

Vreme

Cannot get Ljubljana location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Spletne učilnice