Urniki 2. triada

ŠOLSKO LETO 2018/2019

4. a (Martina Meden)

    Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15          
1. 8.20–9.05 ŠPO (A. Šuc)  MAT  SLJ ŠPO NIT 
2. 9.10–9.55 SLJ  DRU  MAT  TJA SLJ
  9.55-10.10 odmor RO odmor odmor odmor
  10.10–10.25 malica malica malica malica malica
3. 10.25–11.10 MAT SLJ  DRU MAT  MAT
4. 11.15–12.00 TJA GUM LUM  SLJ 

GUM/ ST

RU/ LT

5. 12.05–12.50 NIT NIT LUM 

N2N-1. sk., NŠP-1. sk., NTE-1. sk./ LT

ŠPO 
6. 12.55–13.40   N2N-1. sk.   NŠP-2. sk., NTE-1. sk./ LT  

4. b (Marija H. Markovič)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15          
1. 8.20–9.05  SLJ  MAT SLJ  ŠPO  MAT
2. 9.10–9.55 ŠPO (A. Šuc) SLJ MAT  MAT NIT 
  9.55-10.10 odmor  RO odmor odmor odmor
  10.10–10.25 malica malica malica malica malica
3. 10.25–11.10 MAT DRU NIT SLJ  SLJ 
4. 11.15–12.00 NIT LUM DRU TJA

GUM/ ST

RU/ LT

5. 12.05–12.50 TJA LUM GUM

N2N-1. sk., NRA/RAČ, NŠP-1. sk., NTE-1. sk./ LT

ŠPO
6. 12.55–13.40   N2N-1. sk.   NŠP-2. sk., NTE-1. sk./ LT  

4. c (Anita Petrovčič)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15          
1. 8.20–9.05 MAT  TJA MAT  SLJ  ŠPO (A. Šuc)
2. 9.10–9.55 SLJ ŠPO SLJ  MAT MAT
  9.55-10.10 odmor odmor RO odmor odmor
  10.10–10.25 malica malica malica malica malica
3. 10.25–11.10 DRU SLJ NIT LUM SLJ
4. 11.15–12.00 NIT MAT ŠPO LUM TJA
5. 12.05–12.50 GUM NIT DRU

N2N-1. sk., NRA/RAČ, NŠP- 1. sk., NTE- 1. sk./ LT

GUM/ LT

RU/ ST

6. 12.55–13.40   N2N- 1. sk.   NTE- 1 sk./ LT  

4. d (Maja Križman)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15          
1. 8.20–9.05 SLJ MAT SLJ MAT SLJ
2. 9.10–9.55 MAT ŠPO MAT SLJ MAT
  9.55-10.10 odmor odmor RO odmor odmor
  10.10–10.25 malica malica malica malica malica
3. 10.25–11.10 DRU TJA NIT NIT  ŠPO (A. Šuc)
4. 11.15–12.00 LUM SLJ ŠPO DRU

GUM/ LT

RU/ ST

5. 12.05–12.50 LUM NIT GUM

N2N-1. sk., NRA/RAČ, NŠP- 1. sk., NTE- 1. sk./ LT

TJA
6. 12.55–13.40   N2N- 1. sk.   NŠP- 2. sk., NTE- 1 sk./ LT  

5. a (Vida Hrovat)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15   N2N - 2. sk.      
1. 8.20–9.05 SLJ ŠPO (A. Šuc)  DRU MAT SLJ
2. 9.10–9.55 MAT TJA TJA SLJ NIT
  9.55-10.10 odmor odmor RO odmor odmor
  10.10–10.25 malica malica malica malica malica
3. 10.25–11.10 LUM SLJ SLJ  GOS DRU
4. 11.15-12.00 LUM MAT MAT NIT TJA
5. 12.05–12.50 DRU GUM NIT

NŠP- 1. sk., NTE- 2. sk/ ST

GUM/ LT

RU/ ST

6. 12.55–13.40 ŠPO   ŠPO N2N- 2. sk., NŠP- 2. sk., NTE-2. sk./ ST  

5. b (Andreja Dodič)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15    N2N- 2. sk.    NŠP- 4. sk.  
1. 8.20–9.05 SLJ MAT  SLJ  MAT  MAT
2. 9.10–9.55 TJA SLJ DRU  ŠPO (A. Šuc) SLJ
  9.55-10.10 odmor odmor odmor RO odmor
  10.10–10.25 malica malica malica malica malica
3. 10.25–11.10 MAT DRU  GOS SLJ TJA
4. 11.15–12.00 NIT LUM TJA DRU NIT
5. 12.05–12.50 GUM LUM NIT

NRA/ RAČ, NŠP- 1. sk., NTE- 2. sk./ ST

GUM/ LT

RU/ ST

6. 12.55–13.40 ŠPO   ŠPO N2N- 2. sk., NŠP- 2. sk., NTE- 2. sk./ST  

5. c (Marija Lazarić)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15     N2N- 2. sk.   NŠP- 4.sk.  
1. 8.20–9.05  SLJ SLJ  MAT SLJ  DRU
2. 9.10–9.55 MAT NIT  NIT MAT SLJ
  9.55–10.10 odmor odmor RO odmor odmor
  10.10-10.25 malica malica malica malica malica
3. 10.25–11.10  TJA TJA  SLJ ŠPO (A. Šuc) MAT
4. 11.15–12.00  GUM LUM GOS DRU NIT
5. 12.05–12.50 ŠPO LUM TJA

N2N- 1. sk., NRA/ RAČ, NTE- 2. sk./ ST

 GUM/ LT

RU/ ST

6. 12.55–13.40 DRU  N2N- 1. sk. ŠPO  N2N- 2. sk., NTE- 2. sk./ ST  

6. a (Boris Hozjan)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15

GOS- 2. sk./ LT,  TIT- 1. sk.

     NŠP- 3. sk., NTE- 3. sk.  
1. 8.20–9.05 GOS- 2. sk., TIT- 1. sk. MAT3/MAT4/SLJ2/TJA1 MAT LUM/ LT, NAR/ ST MAT 
2. 9.10–9.55  SLJ MAT2/SLJ1/SLJ3/TJA4 NAR LUM/ LT, NAR/ ST GEO
  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10-10.25 RO odmor odmor odmor odmor
3. 10.25–11.10 TJA ŠPO ŠPO ZGO SLJ 
4. 11.15–12.00 ŠPO MAT SLJ TJA GUM
5. 12.05–12.50 GOS- 1. sk., TIT- 2. sk. MAT1/SLJ4/TJA2/TJA3 SLJ N2N- 1. sk. RU/ ST
6. 12.55–13.40 GOS- 1. sk./ ST, TIT- 2. sk.  N2N- 1. sk. TJA    

6. b (Branka Potočnik)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15     GOS- 2. sk./ ST , TIT- 1. sk. NŠP- 3. sk., NŠP- 4. sk.,NTE- 3. sk.  GOS- 1. sk./ ST, TIT- 2. sk.
1. 8.20–9.05 SLJ MAT3/MAT4/SLJ2/TJA1 GOS- 2. sk., TIT- 1. sk LUM/ ST, NAR/ LT GOS- 1. sk., TIT- 2. sk.
2. 9.10–9.55 GEO MAT2/SLJ1/SLJ3/TJA4 SLJ LUM/ ST, NAR/ LT MAT
  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10-10.25 RO odmor odmor odmor odmor
3. 10.25–11.10 MAT MAT ZGO TJA GUM
4. 11.15–12.00 NAR ŠPO ŠPO SLJ ŠPO
5. 12.05–12.50 TJA MAT1/SLJ4/TJA2/TJA3 TJA  N2N- 1. sk., NRA/ RAČ SLJ
6. 12.55–13.40   N2N- 1. sk. RU/ ST    

6. c (Meta Perme)

  Ure Pon Tor Sre Čet Pet
0. 7.30–8.15    RU/ ST   NŠP- 4. sk., NTE- 3. sk.  
1. 8.20–9.05 MAT MAT3/MAT4/SLJ2/TJA1 ŠPO SLJ LUM/ ST, NAR/ LT
2. 9.10–9.55 ŠPO MAT2/SLJ1/SLJ3/TJA4 MAT TJA LUM/ ST, NAR/ LT
  9.55–10.10 malica malica malica malica malica
  10.10-10.25 odmor RO odmor odmor odmor
3. 10.25–11.10 ZGO NAR SLJ GEO ŠPO
4. 11.15–12.00 TJA TJA SLJ GUM MAT
5. 12.05–12.50 SLJ MAT1/SLJ4/TJA2/TJA3 GOS- 1. sk., TIT- 2. sk. NRA/ RAČ GOS- 2. sk., TIT-1. sk.
6. 12.55–13.40     GOS- 1. sk./ ST, TIT- 2. sk.   GOS- 2. sk./ LT, TIT- 1. sk.

Legenda

  • 1,2,3 - učne skupine
  • ST - sodi teden
  • LT - lihi teden
  • N2N, NRA,NTE,NŠP - neobvezni izbirni predmeti
  • RO- rekreativni odmor v športni dvorani

Vreme

Cannot get Ljubljana location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Spletne učilnice