PLAN DELA ŠOLSKEGA SKLADA S ČASOVNICO NALOG – ŠOL. LETO 2017/2018

Šolski sklad OŠ Ig

 

V šolskem letu 2017/2018 načrtujemo zbiranje sredstev za šolski sklad:

 • s prostovoljnimi denarnimi prispevki staršev,
 • s prostovoljnimi materialnimi prispevki,
 • z donacijami podjetij, organizacij, društev,
 • s prispevki na novoletnem bazarju,
 • s prispevki na dnevu odprtih vrat šole,
 • z raznimi zbiralnimi akcijami.
 •  

  V šolskem letu 2017/2018 bomo zbrana finančna sredstva namenili predvsem:

 • pomoči za sofinanciranje šole v naravi/pomoči pri plačilu šole v naravi,
 • pomoči pri plačevanju kosil (ali malic) učencev,
 • namensko za določene otroke (socialno ogroženi otroci; ob zaprosilu za pomoč),
 • izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa,
 • financiranju preventivnih vsebin za učence šole,
 • spodbudi učencem, ki so se dodatno izkazali,
 • razvojno-izobraževalnim projektom (po potrebi),
 • nakupu smučarske opreme, namenjene izposoji učencev ob odhodu v šolo v naravi,
 • nakupu igral za namene dejavnosti podaljšanega bivanja in razredne stopnje,
 •  

  NAČRT DELA ŠOLSKEGA SKLADA S ČASOVNICO NALOG ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

  Dejavnost

  Odgovorna oseba

  Čas

  Začetna seja, sprejem letnega načrta dela in finančnega načrta

  Upravni odbor

  september 2017

  Predstavitev delovanja sklada na spletni strani šole, uporabne informacije za vlagatelje

  Tina Mržek

  celo leto

  Promocija sklada (Mostiščar)

  Marjana Pšeničnik

  celo leto

  Pridobivanje sredstev za sklad (donacije, položnice staršem, pozivi podjetjem in obrtnikom, prodaja izdelkov, bazar, odprti dan šole,…)

  Upravni odbor, vodstvo šole, zaposleni

  celo leto

  Sodelovanje na prireditvi Odprti dan šole

  Upravni odbor, zaposleni

  7. 4. 2018

  Priprava novoletnega bazarja z izkupičkom za šolski sklad

  Upravni odbor, zaposleni

  7. 12. 2017

  Financiranje preventivnih vsebin za učence šole

  Tina Mržek, Upravni odbor

  celo leto

  Sofinanciranje kosil (ali malic)

  Tina Mržek, Upravni odbor

  celo leto

  Sofinanciranje šol v naravi

  Tina Mržek, Upravni odbor

  celo leto

  Pomoč učencem s slabšim socialnim položajem

  Tina Mržek, Upravni odbor

  celo leto

  Spremljanje stanja sredstev na računu, poročanje o prihodkih/izdatkih

  Tina Mržek, Upravni odbor

  celo leto

   

  Vreme

  Cannot get Ljubljana location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

  Spletne učilnice