Spoštovani,

zaradi preprečevanja širjenja virusnih okužb vas seznanjam s

 SPLOŠNIMI PREVENTIVNIMI IN SPECIFIČNIMI UKREPI (NIJZ)

 Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ves čas spremljajo dogajanje v zvezi z izbruhom koronavirusa.

Pri preprečevanju okužbe z virusi je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ker se razmere in ukrepi za zajezitev širjenja virusa hitro spreminjajo, svetujemo, da se redno seznanjate in upoštevate priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki izvaja ocene tveganj za javno zdravje v Sloveniji na osnovi podatkov v svetu in doma.

Linki za več informacij:
https://www.nijz.si/sl/resujte-zivljenja-skrbite-za-higieno-rok-5maj-2017-mednarodni-dan-higiene-rok
https://www.nijz.si/sl/za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-poskrbimo-tudi-z-umivanjem-rok
https://www.nijz.si/sl/koronavirus-za-splosno-javnost
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019
https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov
https://www.nijz.si/sl/vkljucitev-otroka-v-vrtec-solo-po-preboleli-nalezljivi-bolezni-ali-okuzbi-smernice
https://www.kclj.si/dokumenti/000232-000333.pdf
https://www.zd-lj.si/zdlj/images/stories/Zloženka_Prehladna_obolenja_in_gripa_2018.zadnja.pdf

 

Hvala za razumevanje

Andreja A. Babšek