Predmetnik

1. triletje

Razred / PredmetiSLJMATLUMGUMŠPOSPO
1. razred 6 4 2 2 3 3
2. razred 7 4 2 2 3 3
3. razred 7 5 2 2 3 3

2. triletje

Razred / PredmetiSLJMATTJALUMGUMDRUGEOZGONARNITTITGOSŠPO
4. razred 5 5 2 2 1,5 2       3     3
5. razred 5 5 2 2 1,5 3       3   1 3
6. razred 5 4 4 1 1   1 1 2   2 1,5 3

3. triletje

Razred / PredmetiSLJMATTJALUMGUMGEOZGODDEFIZKEMBIONARTITŠPOIP
7.razred 4 4 4 1 1 2 2 1       3 1 2 2
8. razred 3,5 4 3 1 1 1,5 2 1 2 2 1,5   1 2 2
9. razred 4,5 4 3 1 1 2 2   2 2 2     2 2

 

SLJ - slovenščina SPO - spoznavanje okolja NAR - naravoslovje
MAT - matematika DRU - družba NIT - naravoslovje in tehnika
TJA - angleščina GEO - geografija FIZ - fizika
LUM- likovna umetnost ZGO - zgodovina KEM - kemija
GUM- glasbena umetnost DDE - domovinska in državljanska kultura in etika BIO - biologija
TIT - tehnika in tehnologija GOS - gospodinjstvo ŠPO - šport
IP - izbirni predmet    

Vreme

Cannot get Ljubljana location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Spletne učilnice