Šola izvaja za učence s posebnimi potrebami prilagojeno izvajanje programa z dodatno strokovno pomočjo. Osnova za tovrstno pomoč je izdana odločba učencem po izpeljanem postopku usmerjanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Načrtuje in izvaja se v okviru razpoložljivih ur, ki šoli pripadajo za delo z učenci s težavami, kot tudi za delo z nadarjenimi učenci, na osnovi ugotovljenih potreb po tovrstnem delu.

Posebno skrb namenjamo nadarjenim učencem, pri čemer sledimo Konceptu za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah:

  • EVIDENTIRANJE učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Evidentiranje poteka na osnovi sistematičnega opazovanja učencev, pri čemer se upoštevajo različni kriteriji. V procesu evidentiranja se ne uporabljajo testi oziroma posebni ocenjevalni pripomočki. Gre za širšo skupino potencialno nadarjenih učencev. Evidentiranje poteka načrtno in sistematično v 3. razredu.
  • IDENTIFIKACIJA učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev. S pomočjo psiholoških testov se ugotavljajo učenčeve intelektualne in ustvarjalne zmožnosti, učitelji pa s pomočjo ocenjevalnih lestvic ocenjujejo učenca na različnih področjih (učnem, gibalnem, glasbenem, likovnem, tehničnem, literarnem, dramskem, voditeljskem).
  • SEZNANITEV IN MNENJE STARŠEV je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih učencev, ko koordinator seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.

 

 

Dopolnilni pouk je organiziran v skladu s predpisi in dogovori med učitelji in učenci, in sicer za tiste učence, ki lahko ob taki pomoči dosežejo boljšo oceno. Poteka pred poukom ali po njem.

Dodatni pouk je organiziran za učence, ki želijo poglobiti znanje z določenega področja.

Vreme

Cannot get Ljubljana location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Spletne učilnice