• Ponudba šolske prehrane je opisana v pogodbi.
  • S podpisom pogodbe med starši in šolo se učenci lahko naročijo na: zajtrk, malico, kosilo in/ali popoldansko malico. Po potrebi v šoli pripravimo tudi dietne obroke (potrebno je predložiti zdravniško dokazilo).
  • Občasna kosila so možna z najavo v pisarni šolske blagajne 1 dan pred koriščenjem.

Položnice

Prehrano obračunavamo vsak tekoči mesec za predhodni mesec. Položnice starši poravnajo do 18. v mesecu. Starše prosimo, da upoštevajo roke plačila, v nasprotnem primeru ukrepamo v skladu z določili pogodbe o prehrani.

Vse informacije v zvezi z obračunom položnic vezanih na prehrano starši dobijo pri administratorki knjigovodji na tel. 01/2802-358.

Cene obrokov

ObrokCena
Zajtrk 0,69 €
Malica 0,80 €
Malo kosilo (1.–5. razred) 2,48 €
Veliko kosilo (6.–9. razred) 2,58 €
Popoldanska malica 0,80 €

Komisija za šolsko prehrano

Komisijo sestavljajo:

Tanja Crepulja Bićanić, vodja šolske prehrane/učiteljica predmetne stopnje

Nataša Uršič, učiteljica razredne stopnje

Damjana Jazbinšek, strokovna sodelavka (svetovalna delavka)

Dezire Kos Premk, mama učenca 9.b

Nina Petrovčič, 8.a (učenka)

Anja Pavšič, 9.a (učenka)

Vreme

Cannot get Ljubljana location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Spletne učilnice