• Ponudba šolske prehrane je opisana v pogodbi.
  • S podpisom pogodbe med starši in šolo se učenci lahko naročijo na: zajtrk, malico, kosilo in/ali popoldansko malico. Po potrebi v šoli pripravimo tudi dietne obroke (potrebno je predložiti zdravniško dokazilo).
  • Občasna kosila so možna z najavo v pisarni šolske blagajne 1 dan pred koriščenjem.

Položnice

Prehrano obračunavamo vsak tekoči mesec za predhodni mesec. Položnice starši poravnajo do 18. v mesecu. Starše prosimo, da upoštevajo roke plačila, v nasprotnem primeru ukrepamo v skladu z določili pogodbe o prehrani.

Vse informacije v zvezi z obračunom položnic vezanih na prehrano starši dobijo pri administratorki knjigovodji na tel. 01/2802-358.

Cene obrokov

ObrokCena
Zajtrk 0,69 €
Malica 0,80 €
Malo kosilo (1.–5. razred) 2,48 €
Veliko kosilo (6.–9. razred) 2,58 €
Popoldanska malica 0,80 €

Komisija za šolsko prehrano

Komisijo sestavljajo:

Tanja Crepulja Bićanić, vodja prehrane

Andreja A. Babšek, učiteljica

Metka Simončič, vodja kuhinje

Dezire Kos Premk, mama učenca 8.b

Miha Grmek (9.a)

Domen Grunfeld (9.a)

Vreme

Cannot get Ig location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Spletne učilnice