Spoštovani starši.

Vprašalnik o izboru neobveznih izbirnih predmetov in izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021 so učenci prejeli do 13. 3. 2020 v šoli oz. jih boste v teh dneh dobili po klasični pošti (3.-8. r.).

Izpolnjene obrazce lahko skenirate in pošljete Andreji A. Babšek (andreja.babsek@osig.si).

Hvala in naj bo na prvem mestu zdravje.

Barbara Flajnik

NAPOTKI PRI IZBIRI IZBIRNIH PREDMETOV
Izbereš 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo tvoji starši.
 Imaš možnost naslednje izbire in kombinacije:
·          V primeru, da se odločiš za dve uri tedensko, imaš možnost, da izbereš dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko).
·          V primeru, da se v soglasju s starši odločiš za tri ure tedensko, pa imaš možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in drugi enourni.
·         Med izbranima športoma v 9. r. lahko izbereš le enega. Oba se bosta izvajala le, če bo dovolj prijav.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Če nameravaš obiskovati glasbeno šolo z javno veljavnim programom, si na predlog staršev lahko oproščen/-a sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.
Starši posredujejo pisno vlogo (Vloga za oprostitev obiskovanja IP ), ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta. 

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021 (4., 5., 6. r.)

Predstavitve izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021 (7., 8., 9. r.)