Spoštovani starši!

Tudi pouk 2. tedna bo pretežno namenjen utrjevanju snovi, pri SLJ pa bomo v 1. in 2. r. dodali obravnavo novih črk. Pri LUM in GUM želimo obeležiti praznik staršev, pri ŠPO pa objavljamo seznam športnih nalog, ki bi jih bili učenci to pomlad deležni v običajnih okoliščinah. V spletni učilnici objavljamo nova gradiva za pouk in podaljšano bivanje. Vabimo vas, da jih z otroki uporabite v okviru svojih časovnih in tehničnih možnosti; če učnih listov ne morete natisniti, lahko otrok vsebine opravi deloma ustno, deloma pa jih prepiše v zvezek ali na list. Upoštevajmo tudi dejstvo, da je razlika v zmogljivosti učencev enake starosti zelo velika; priporočamo, da manj zmogljivi učenci pri vsakem predmetu opravijo manjše število vaj oz. ponovitev po vašem izboru.

Lepo vas pozdravljamo, objemite otroke še namesto nas!

Učiteljice