Dragi učenci in starši!

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Ravno zato si devetošolci za to odločitev vzemite dovolj časa in zbirajte čim več informacij, ki vas bodo pripeljale do za vas najboljše odločitve.Vaša izbira in trud, ki ga boste vložili v šolanje, bosta močno vplivala na vaše nadaljnje življenje.Odrasli na svojih delovnih mestih preživljamo velik del vsakdana, zato je pomembno, da nas delo, ki ga opravljamo, veseli.

Informacije o poklicih in srednjih šolah bomo zbirali skupaj v šoli, zbirati pa jih morate tudi skupaj s starši, prek pogovorov z njimi, s prijatelji, sorodniki, znanci, razredniki, sošolci. Veliko koristnih informacij in gradiv boste lahko dobili pri svetovalni delavki Damjani Jazbinšek (tel: 01/2802-355) in tudi na spletnih straneh.

Učencem in staršem pri odločanju, izbiri in vpisu v srednje šole radi nudimo pomoč.

Učencem in učenkam bodo v pomoč tudi tekoče informacije, ki jih lahko redno spremljate na oglasni deski za poklicno orientacijo v naši šoli.

Od leta 2013 se v luči varčevanja ne izvaja več testiranje MFBT v osmem razredu s čimer smo izgubili en vir informacij o sposobnostih otroka. Kakorkoli, na šoli načrtujemo poklicno orientacijo tekom celotnega šolanja in skušamo učencem predati potrebne informacije o izobraževalnih programih in poklicih.

V kolikor bi želeli poleg svetovanja na šoli še drugo mnenje je za naše področje s strani Zavoda za zaposlovanje pristojna svetovalka ga. Zdenka Borštnik (tel.: 01/2424-287). Starši pokličite in se dogovorite za termin.

 

Veliko koristnih informacij dobite na spodnjih povezavah:

1. Informacije o poklicih, srednjih šolah…

Na teh spletnih straneh boste verjetno dobili skoraj vse informacije: MIZŠhttp://www.mojaizbira.sihttp://www.dijaski.net/,https://www.mestomladih.si/

Na enem mestu ponujajo preprost in učinkovit dostop do informacij, ki bodo v pomoč učencem pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti.

2. Srednje šole v Sloveniji

Na tej strani boste našli kontaktne podatke vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalne programe, ki jih le-te izvajajo. Tu so tudi povezave na spletne strani srednjih šol, kjer boste izvedeli marsikaj o šoli.

http://www.dijaski.net/srednje-sole/seznam-srednjih-sol.html#R7

3. Vsi pomembni datumi povezani z vpisom v srednje šole

   Rokovnik za prijavo kandidatov in vpis v 1. letnik za šolsko leto 2019/20

FEBRUAR 2019
Izide Razpis za vpis v srednje šole
15. 2. in 16. 2. – informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih
MAREC 2019

do 4. 3. – srednjim šolam pošljete

prijavnice za opravljanje preizkusa nadarjenosti za programe: zobotehnik; fotografski tehnik; tehnik oblikovanja; umetniška gimnazija – likovna, plesna, glasbena

dokazila o športnih dosežkih za program Gimnazija (športna) in program Ekonomska gimnazija (športna)

od 11. 3. do 23. 3. – preizkusi nadarjenosti 

do 27. 3. – srednje šole vam pošljejo:

potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti

potrdilo o izpolnjevanju posebnega pogoja za programa »športne« gimnazijo

APRIL 2019

do 2. 4. – oddaja prijave za vpis

8. 4. do 16h – objava številčnega stanja prijav – na spletni strani MIZŠ

informacija o tem, koliko učencev je oddalo prijavo za vpis v posamezen program

17. 4. – objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav – na spletni strani MIZŠ

23. 4. – zadnji dan za prenos prijave

Po  23. 4.  prijave ni več možno prenesti v drugo šolo oz. v drug program.

MAJ 2019

22. 5. – objava omejitev vpisa – na spletni strani MIZŠ

informacija o tem, kateri programi bodo imeli omejitev vpisa

do 29. 5. – srednje šole vas obvestijo ali bo program (za katerega ste oddali prijavo) imel omejitev vpisa

Nacionalni preizkusi znanja:

7. 5. 2019 – slovenščina

9. 5. 2019 – matematika

13. 5. 2019 – tretji predmet

3. 6. 2019 – seznanitev učencev 9. razredov z dosežki pri NPZ

JUNIJ 2019

od 18. 6. do 21. 6. – v srednje šole prinesete dokumente za vpis

Srednje šole, ki bodo imele omejitev vpisa, bodo kandidate izbrale v dveh krogih.

21. 6. – objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka – srednje šole, na spletni strani MIZŠ

Tisti, ki ne boste izbrani v 1. krogu izbirnega postopka, se boste vključili v 2. krog.

28. 6. – objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka – srednje šole

3. 7. 2019 – objava prostih mest za vpis – na spletni strani MIZŠ
30. 8. 2019 – vpis v srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

4. Štipendiranje

Zoisove in kadrovske štipendije:

http://www.sklad-kadri.si

Državne štipendije in Zoisove štipendije

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

Štipendija za deficitarne poklice

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/e-letak_za_273.jr.pdf

5. Merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole

Spodnje meje točk skozi leta (poglej)

6. Mesto mladih – informacije za osnovnošolce

https://www.mestomladih.si/dijaski-os/

7. Vsa srednješolska dokumentacija – razpis za vpis v srednjo šolo, prijava za vpis

Vpis v srednjo šolo (oddati prijavo (priloga) v svetovalno službo).

Izšel je Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2019/20. V njem so opisani pomembni datumi, postopki v zvezi z vpisom in navedeni vsi srednješolski izobraževalni programi ter število razpisanih prostih mest zanje.

 

Na spletni strani MIZŠ-ja (rubrika: Stanje prijav) so objavljeni prvi podatki o stanju prijav za vpis v srednjo šolo (pri vsakem programu si lahko ogledate, koliko je vpisnih mest in koliko učencev se je prijavilo na določen program).

Povezava na stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

8. Shema sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2017/programi/media/Shema_VI_SLO.pdf

9. e-Svetovanje

Prvi e-svetovalec za poklicno usmerjanje. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje:
https://esvetovanje.ess.gov.si/

10. Tabela za izračun točk, potrebnih za vpis v srednje šole, ki bodo omejile vpis

Prenesi tabelo

11. Bi radi izvedeli, kateri poklici so za vas najprimernejši? In kateri so novi poklici, ki jih morda še ne poznate?

To lahko preverite s pomočjo računalniškega programa Kam in kako.