Spoštovani starši!

 V PŠ Tomišelj, so se pojavile uši. Prosimo vas, da svojemu otroku še danes natančno pregledate lasišče in po potrebi takoj izvedete postopek razuševanja. Le tako bomo kos tej neprijetnosti. Obveščamo vas, da bomo, skladno s soglasji staršev, v šoli učencem pregledovali lasišča.

Šola je dolžna za učence zagotavljati varno okolje, to pa lahko uspešno stori le v dobrem sodelovanju s starši. Prosimo vas, da otrokom redno pregledujete lasišča. Pri ušeh je tako, da je uspeh zagotovljen le, če ste skrbni vsi starši.

Starši ste v primeru pojava ušivosti dolžni opraviti postopek razuševanja. K temu vas obvezuje tudi Zakon o nalezljivih boleznih v 27. členu (Ur. l. RS 33/06).

Učence, ki nimajo čistih glav, morajo v šoli nemudoma prevzeti starši. Čista glava je glava brez gnid in uši. Gnid ne odstrani šampon, odstraniti jih je potrebno fizično (dodatne informacije dobite na spletni strani OŠ Ig: http://www.osig.si/ucenci/zobozdravstveno-in-zdravstveno-varstvo in spletni strani NIJZ: http://www.nijz.si/usi-naglavne-usi).

 Prosimo, da o pojavu vestno obveščate svetovalno službo.

 Otrok naj se v šolo vrne samo s čistim lasiščem.

Svetovalna služba OŠ Ig