PLAN DELA ŠOLSKEGA SKLADA S ČASOVNICO NALOG – ŠOL. LETO 2017/2018

Šolski sklad OŠ Ig

 

V šolskem letu 2017/2018 načrtujemo zbiranje sredstev za šolski sklad:

 

 • s prostovoljnimi denarnimi prispevki staršev,
 • s prostovoljnimi materialnimi prispevki,
 • z donacijami podjetij, organizacij, društev,
 • s prispevki na novoletnem bazarju,
 • s prispevki na dnevu odprtih vrat šole,
 • z raznimi zbiralnimi akcijami.

 

 

V šolskem letu 2017/2018 bomo zbrana finančna sredstva namenili predvsem:

 

 • pomoči za sofinanciranje šole v naravi/pomoči pri plačilu šole v naravi,
 • pomoči pri plačevanju kosil (ali malic) učencev,
 • namensko za določene otroke (socialno ogroženi otroci; ob zaprosilu za pomoč),
 • izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa,
 • financiranju preventivnih vsebin za učence šole,
 • spodbudi učencem, ki so se dodatno izkazali,
 • razvojno-izobraževalnim projektom (po potrebi),
 • nakupu smučarske opreme, namenjene izposoji učencev ob odhodu v šolo v naravi,
 • nakupu igral za namene dejavnosti podaljšanega bivanja in razredne stopnje,

 

 

NAČRT DELA ŠOLSKEGA SKLADA S ČASOVNICO NALOG ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018

Dejavnost Odgovorna oseba Čas
Začetna seja, sprejem letnega načrta dela in finančnega načrta Upravni odbor september 2017
Predstavitev delovanja sklada na spletni strani šole, uporabne informacije za vlagatelje Tina Mržek celo leto
Promocija sklada (Mostiščar) Marjana Pšeničnik celo leto
Pridobivanje sredstev za sklad (donacije, položnice staršem, pozivi podjetjem in obrtnikom, prodaja izdelkov, bazar, odprti dan šole,…) Upravni odbor, vodstvo šole, zaposleni celo leto
Sodelovanje na prireditvi Odprti dan šole Upravni odbor, zaposleni 7. 4. 2018
Priprava novoletnega bazarja z izkupičkom za šolski sklad Upravni odbor, zaposleni 7. 12. 2017
Financiranje preventivnih vsebin za učence šole Tina Mržek, Upravni odbor celo leto
Sofinanciranje kosil (ali malic) Tina Mržek, Upravni odbor celo leto
Sofinanciranje šol v naravi Tina Mržek, Upravni odbor celo leto
Pomoč učencem s slabšim socialnim položajem Tina Mržek, Upravni odbor celo leto
Spremljanje stanja sredstev na računu, poročanje o prihodkih/izdatkih Tina Mržek, Upravni odbor celo leto