V prilogi boste našli stanje prijav za vpis (narejen je povzetek za osrednjeslovensko regijo); celoten razpis za vse regije je dostopen na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ 

Na spletni strani https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  (Prosta mesta, stanje prijav in vpisa v SŠ) lahko spremljate dnevno stanje prijav in vpisa v različne vrste programov ter stanje prostih mest. 

Kjer je več prijav kot je razpisanih prostih mest, obstaja velika verjetnost, da bo program imel omejitev vpisa.

Informacija o stanju prijav za vpis na SŠ (klik)

Do 16. 6. 2020 imate možnost, da svojo prijavo prenesete na drugo šolo oz. v drug izobraževalni program. To lahko storite tudi po elektronski pošti, in sicer tako, da izpolnite in podpišete IZJAVO ZA PRENOS PRIJAVE (klik) (obrazec se nahaja v prilogi) in jo pošljete na elektronski naslov svetovalne delavke srednje šole, kamor ste oddali prvotno prijavnico (seznam se nahaja v prilogi (klik)). Z izpolnjeno in podpisano izjavo boste namreč zaprosili svetovalno delavko, da v vašem imenu odjavi kandidata iz programa, kjer ima prijavnico, ter prijavnico posreduje na drugo šolo, kamor bi jo kandidat želel prenesti.

V primeru, da potrebujete dodatne informacije, sem vam na voljo na tel. 01-2802-355 in/ali na e-naslovu: damjana.jazbinsek1@osig.si.