Spoštovani starši.

Obveščam vas, da lahko vidite ocene za vašega otroka, če imate urejen dostop do eREDOVALNICE.

Starši, ki želite dostopati do eRedovalnice, izpolnite IZJAVO ZA eREDOVALNICO (IZJAVA ZA eREDOVALNICO GDPR) za vse vaše otroke. Izpolnjeno in podpisano izjavo (skenirano ali kot fotografija) pošljete po e-pošti na naslov barbara.flajnik@osig.si. Po prejeti izjavi bom aktivirala eRedovalnico za vse vaše otroke od 3. razreda naprej. Dostop si nato uredite sami. Pred prijavo si natančno preberite navodila: eRedovalnica_obvestilo.

Dostop velja do preklica oz. do zaključka šolanja vašega otroka na naši šoli.

Pomočnica ravnateljice: Barbara Flajnik

6. 5. 2020