Vzgojni načrt

Vzgojni načrt je bil obravnavan na Svetu staršev, dne 19. 5. 2009.

Na predlog ravnateljice je bil vzgojni načrt sprejet na Svetu šole, dne 21. 5. 2009.

Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta, vnešene na podlagi evalvacije v šolskem letu 2009/2010, so bile obravnavane na Svetu staršev, dne 25. 5. 2010.

Na predlog ravnateljice so bile spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta sprejete na Svetu šole, dne 31. 5. 2010.

Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta, vnešene na podlagi opravljene evalvacije v šolskem letu 2011/2012, so bile obravnavane na Svetu staršev, dne 17. 5. 2012.

Na predlog ravnateljice so bile spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta sprejete na Svetu šole, dne 27. 9. 2012.

Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta, vnesene na podlagi opravljene evalvacije v šolskem letu 2014/2015, so bile obravnavane na Svetu staršev, dne 28. 5. 2015.

Na predlog ravnateljice so bile spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta sprejete na Svetu šole, dne 9. 6. 2015.

Spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta, vnesene na podlagi opravljene evalvacije v šolskem letu 2017/2018, so bile obravnavane na Svetu staršev, 5. 6. 2018.

Na predlog ravnateljice so bile spremembe in dopolnitve vzgojnega načrta sprejete na Svetu šole, 7. 6. 2018.

Pravila obnašanja

 1. K pouku prihajam točno. V času pouka šolo zapustim le v izjemnih primerih in vedno z dovoljenjem učitelja predmeta oziroma razrednika (podrobneje v Hišnem redu, 8.4.2).
 2. K pouku redno prinašam šolske potrebščine in dosledno opravljam naloge.
 3. Med poukom upoštevam navodila učitelja predmeta.
 4. Med ocenjevanjem znanja ne goljufam. Upoštevam dogovorjene datume ocenjevanja.
 5. V šoli sem dostojno oblečen/oblečena in obut/obuta v šolske copate.
 6. V šoli se pozdravljamo.
 7. Do vseh učencev in zaposlenih na šoli se vedem prijazno in spoštljivo.
 8. Težave in konflikte vedno rešujem s pogovorom, brez uporabe nasilja.
 9. V šoli in njeni okolici skrbim za red in čistočo.
 10. Hrano uživam le v učilnici in jedilnici, v času, ki je za to predviden. Med malico in kosilom se vedem kulturno.
 11. Upoštevam dogovore, ki veljajo na ekskurzijah, dnevih dejavnosti in v šolah v naravi.
 12. Pri interesnih dejavnostih upoštevam navodila mentorja, ki dejavnost vodi.
 13. Skrbno in odgovorno ravnam s svojo lastnino, lastnino šole in lastnino drugih učencev ter zaposlenih (podrobneje v Hišnem redu, 8.4.4.).
 14. Po prostorih šole hodim umirjeno in tiho ter skrbim za svojo varnost in varnost drugih. Med glavnim odmorom oziroma v času jutranjega varstva se tiho pogovarjam, sedim na klopci ali se mirno sprehajam po avli. Zadržujem se v samo zato namenjenih prostorih.
 15. Na avtobusnem postajališču se vedem kulturno in upoštevam navodila dežurnega učitelja.
 16. V šoli in njeni okolici ne smem kaditi, posedovati in uživati alkohola, energetskih napitkov ter drugih psihoaktivnih sredstev.
 17. V šolo ne smem prinašati nevarnih predmetov, pirotehničnih sredstev ter jih prodajati in uporabljati v šolski stavbi in njeni okolici.
 18. V šoli (med poukom, v odmorih, v garderobah, v knjižnici, na straniščih, na dnevih dejavnosti, pri izbirnih predmetih, interesnih dejavnostih, v podaljšanem bivanju, v opoldanskem varstvu in jutranjem varstvu itd.) ne smem uporabljati pametnih naprav, prenosnih telefonov, predvajalnikov glasbe in elektronskih iger.

Vreme

Cannot get Ljubljana location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

Spletne učilnice