Izbirni predmeti v šolskem letu 2020/2021

OBVEZNI IZBIRNI PREDMET IZVAJALEC
izb – Filmska vzgoja Barbara Lemež
izb – Gledališki klub Barbara Simčič
izb – Izbrani šport NOGOMET Stanko Zavec
izb – Izbrani šport ODBOJKA, 1. sk. Aleksandra Akrap
izb – Izbrani šport ODBOJKA, 2. sk. Aleksandra Akrap
izb – Likovno snovanje I Jožefa Antolič
izb – Multimedija Barbara Flajnik
izb – Načini prehranjevanja Urška Brvar Rušnjak
izb – Nemščina I Branka Potočnik
izb – Nemščina II Branka Potočnik
izb – Nemščina III Branka Potočnik
izb – Ples, 1. sk. Anita Šuc
izb – Ples, 2. sk. Anita Šuc
izb – Poskusi v kemiji Mirjam Ortar
izb – Računalniška omrežja Edina Gerzić
izb – Rastline in človek Tanja Crepulja Bićanić
izb – Retorika Slavica Čergič
izb – Sodobna priprava hrane, 1. sk. Urška Brvar Rušnjak
izb – Sodobna priprava hrane, 2. sk. Urška Brvar Rušnjak
izb – Starinski in družabni plesi Anita Šuc
izb – Španščina I Tjaša Terzić
izb – Španščina II Tjaša Terzić
izb – Španščina III Tjaša Terzić
izb – Šport za sprostitev, 1. sk. Aleksandra Akrap
izb – Šport za sprostitev, 2. sk. Stanko Zavec
izb – Šport za sprostitev, 3. sk Dušan Weber
izb – Šport za zdravje, 1. sk. Aleksandra Akrap
izb – Šport za zdravje, 2. sk. Dušan Weber
izb – Urejanje besedil Barbara Flajnik
izb – Verstva in etika I Barbara Lemež