RAZRED KRAJ TERMIN
6. Dolenjska maj 2021
7. Štajerska junij 2021
8. Prekmurje maj 2021
9. Kobarid maj 2021

 

ZAKLJUČNI IZLET

Zaključni izlet za učenke in učence 9. razredov se organizira po sklepu učiteljskega zbora OŠ Ig. Odločitev je sprejeta do konca aprila, izlet je enodnevni v okviru Slovenije s skupnim programom za vse oddelke 9. razreda.